Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Leiekontrakt

På leietakermøtene skal det opprettes en leieavtale som blir gjennomgått av utleier og leietaker og signert. Leietaker beholder en kopi, og utleier får en signert kontrakt til leietakermappen.

LEIEKONTRAKT

Postboks 4009 Kvaløysletta

9279 TROMSØ

Org. Nr: 88 35 16 052

http://www.slettaelvagrendehus.no

Utleieansvarlig mobiltelefon: 99 53 03 48

Utleienr.:63/14

NAVN :………………………………….. Født:………………. Leg:……………………………

(ansvarlig for nøkkel, betaling, husregler og sjekkliste for bedre renhold og orden)

ADRESSE:………………………………………………………………………………..ANDELSNR :…………

TELEFON:………………………………..

FORMÅLET MED LEIEN :……………………………..

LEIETID: Fra dato/kl. 05.12.14 kl 1200 Til og med dato/kl. 07.12.14 kl 1200

AVTALT LEIE KR.:…………………FÅTT NØKKEL NR.:…………………..

  • LES GRUNDIG VEDLAGTE UTLEIEBETINGELSER OG BRANNINSTRUKS, OG FØLG DEM NØYE

  • DET ER IKKE TILLAT Å BRUKE EGET MUSIKKANLEGG, UTEN AVTALE MED GRENDEHUSETS STYRE.

  • GRENDEHUSET LEIES IKKE UT TIL SKOLEELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE.

  • OPPSKYTING AV RAKETTER, MÅ DET SØKES TIL POLITIET OM PÅ FORHÅND.

  • SJEKKLISTE FOR BEDRE RENHOLD OG ORDEN SKAL LEVERES TILBAKE (SAMMEN MED NØKLENE) FERDIG UTFYLLT OG UNDERSKREVET. DEN BLIR DA VÅR KVITTERING PÅ DITT BRUK AV GRENDEHUSET.

  • DÅRLIG RENHOLD FØRER TIL ETTERREGNING PÅ MINIMUM KR 1000,- BRUK SJEKKLISTA!

  • DERSOM ET ELLER FLERE AV OVENFORNEVNTE PUNKTER BLIR MISLIGHOLDT,VIL SENERE FORESPØRSMÅL OM LEIE AV LOKALET KUNNE BLI AVVIST .

LEIETAKERS

UNDERSKRIFT: …………………………………….…………………. DATO: ……………….