Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Utleiebetingelser

Utleieforholdet formaliseres gjennom signert leiekontrakt, hvor utleiebetingelsene er skrevet. Kontrakten kan bare utskrives på en person, og må bestå av navn, adresse, telefonnummer (gjerne e-postadresse), utleienummer, andelsnummer, type arrangement, leietid, nøkkelnummer og avtalt grunnpris. Skal utleieavtalen krediteres et firma, en organisasjon, klubb, forening el.l. må leieavtalen knyttes opp mot en person,som for Slettaelva Grendehus blir den ansvarlige leietaker.

Aldersgrensen for leie av Grendehuset er satt til 25 år. Leietaker forplikter seg til å være tilstede under arrangementet, og er personlig ansvarlig i henhold til leiekontrakten og utleiebetingelsene. Skal Grendehuset benyttes til arrangement for ungdom/tenåringer under 20 år, må leietaker være en av ungdommens/tenåringens foresatte. Denne må ha med seg en voksen over 25 år, som også skal være tilstede under hele arrangementet.

Grendehuset leies ikke ut til elever i videregående skole, eller til «dimmefester»

Leietaker får ved leieforholdets start : 1)leiekontrakt, 2)faktura, 3)sjekkliste,(for renhold, vedlikehold og informasjon) 4)branninstruks, 5)utleiebetingelsene, 6)vaskeanvisning for laminatgolv,og et sett med nøkler.

Leiekontrakt beholdes av leietaker.

Faktura betales av leietaker, raskest mulig, og senest 8 dager etter leietidens slutt.

Sjekkliste, leses og brukes, og fylles ut både for- og baksiden før den straks leveres tilbake til utleieansvarlig, sammen med nøklene.

Nøkler: 3stk.:

  1. en nøkkel til alle utvendige og innvendige dører i utleiearealet
  2. en nøkkel til søppelkonteiner (Grendehuset) på utearealet mot parkeringsplass
  3. en nøkkel til dispensere på toalettene ( toalettpapir, håndsåpe og håndtørkepapir)

Disse nøklene skal ikke lånes videre i utleietiden, men etter endt leietid leveres tilbake til utleieansvarlig, sammen med sjekklisten. Tap av nøkler erstattes med kr. 500,-

Leietaker får i leietidens varighet, til disposisjon alt av inventar og utstyr som er tilgjengelig i utleielokalene. Knust/ødelagt utstyr erstattes etter selvkostpris. (Sjekklisten)

Kjølerom brukes på eget ansvar. Leietaker ikke kan kreve erstatning for ødelagt mat e.l.

Grendehusets musikkanlegg er utstyrt med trådløs mikrofon, som leies separat mot et pris på kr 100,-

Bruk av eget musikkanlegg må avtales på forhånd med grendehusets styre.

Vinduer i festsal og kjøkken skal ikke åpnes under noen omstendigheter.

Leietaker er ansvarlig for at ingen uvedkommende benytter Grendehuset i leietiden.

Biler og andre kjøretøy skal parkeres på oppmerket og skiltet parkeringsplass. Ingen kjøretøy skal stå parkert i skolegården, eller i innkjøring til skolen.

Ingen deler av arrangementet skal flyttes ut av grendehuset, til uterommet, via partytelt el. dersom det ikke er et arrangement som er på dagtid. Utendørs aktivitet på dagtid, avtales med styret/ utleieamsvarlig

Oppskyting av fyrverkeri kan kun skje etter tillatelse gitt fra brannvesen/politiet.

Utleieansvarlig må orienteres på forhånd, dersom fyrverkeri skal benyttes.

Leietaker er i leietiden økonomisk ansvarlig for inventar og utstyr i Grendehuset. Utearealene rundt Grendehuset skal heller ikke preges negativt av aktiviteten, slik at hærverk, rot, søppel, tomgods evt. sigarettsneiper/snuspunger skal være ryddet og fjernet før huset forlates. Skadet materiell/utstyr skal rapporteres til utleieansvarlig så fort som mulig, og senest ved utleietidens opphør.

Det er leietakers ansvar å sørge for at leieobjektet er ferdig vasket og ryddet til avtalt tid. Når neste leietaker skal overta Grendehuset, skal alt være klart. Dårlig renhold fører til etterregning. Denne blir minimum kr. 1000,- BRUK SJEKKLISTA!!

Ved manglende renhold, eller skader ved leieforholdets start, skal utleieansvarlig kontaktes før utleielokalet taes i bruk. Utleieansvarlig foretar stikkontroller mellom utleieavtalene.

Andelseiere har billigere leiepris enn øvrige leietakere.

Alle som eier egen bolig på Slettaelva, er andelseiere. Andelseiere kan også leie for slektning i rett oppadstigende, eller nedadstigende rekke. (Dvs. foreldre, barn eller barnebarn.) Da forventes det at andelseieren selv er tilstede under det arrangementet Grendehuset leies for.

Dersom en andelseier leier Grendehuset uten at årsavgiften er betalt, får vedkommende anledning til å betale denne, eller godta full pris.

Andelseiere får faktura som må betales innen 8 dgr etter leieavtalens slutt. Leietakere som ikke er andelseiere, betaler på forskudd. Det må foreligge kvittering ved signering av leiekontrakt, på leietakermøtet.

Avbestilling av leieavtale skal gjøres skriftlig. Sen avbestilling belastes med gebyr.

Bestilt helg, -fredag-søndag/mandag :

Avbestilt :21 -30 dgr før leiedato betales 25% av avtalt pris

Avbestilt :15 -20 dgr før leiedato betales 50% av avtalt pris

Avbestilt :7 -14 dgr før leiedato betales 75% av avalt pris

Avbestilt :0 -6 dgr før leiedato betales 100% av avtalt pris

Bestilt leie fredag el. lørdag

Avbestilt :7 -21 dgr før leiedato betales 50% av avtalt pris

Avbestilt : 0 -6 dgr før leiedato betales 100% av avtalt pris

Bestilt søndag -torsdag

Avbestilt : 4 -7 dgr før leiedato betales 50% av avtalt pris

Avbestilt : 0 -3 dgr før leiedato betales 100% av avtalt pris

Er det noe som er uklart, eller noe du lurer på, ta kontakt på telefon 995 30 348

eller e-post utleie@slettaelva-grendhus.no