Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Rydding og rengjøring

Rydding og rengjøring er ikke med i leieprisen. Det betyr at det er leietakers ansvar å sørge for at hele leieobjektet er ryddet og vasket rent ved leietidens utløp. Da skal alle rom, gang, vaskerom og toaletter være rene. I tillegg speil og dørglass være pusset, komfyr, kjølerom, bord og benker på kjøkken,- alt inventar du har hatt til disposisjon i leietiden. Alle flasker, tomgods og all gaveembalasje taes med hjem. All søppel skal være samlet i svarte søppelsekker, som knytes for  og plasseres i grendehusets søppelkonteiner, utvendig på nordsiden av grendehuset. Det skal også være ryddig og rent utenfor og rundt inngangsdøren.