Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Betingelser for utleie

Det er leietagers ansvar å ivareta at følgende utleiebetingelser blir ivaretatt:

Utleieforholdet formaliseres gjennom signert leiekontrakt eller faktura/ kontrakt hvor leietager godtar utleiebetingelsene når nøkler hentes ut.

Aldersgrensen for leie av Grendehuset er satt til 25 år. Leietaker forplikter seg til å være tilstede under arrangementet, og er personlig ansvarlig i henhold til leiekontrakten og utleiebetingelsene. Skal Grendehuset benyttes til arrangement for ungdom/tenåringer under 20 år, må leietaker være en av ungdommens/tenåringens foresatte. Denne må ha med seg en voksen over 25 år, som også skal være tilstede under hele arrangementet.

Grendehuset leies ikke ut til elever i videregående skole, eller til «dimmefester»

Sjekkliste for rydding og vasking skal leses og brukes

Nøkler skal ikke lånes videre i utleietiden, men etter endt leietid leveres tilbake til utleieansvarlig, sammen med sjekklisten. Tap av nøkler erstattes med kr. 500,-

Kjølerom brukes på eget ansvar. Leietaker ikke kan kreve erstatning for ødelagt mat e.l.

Bruk av eget musikkanlegg må avtales på forhånd med grendehusets styre.

Ingen deler av arrangementet skal flyttes ut av grendehuset, til uterommet, via partytelt el. dersom det ikke er et arrangement som er på dagtid. Utendørs aktivitet på dagtid, avtales med styret/ utleieamsvarlig

Oppskyting av fyrverkeri kan kun skje etter tillatelse gitt fra brannvesen/politiet. Utleieansvarlig må orienteres på forhånd, dersom fyrverkeri skal benyttes.

Leietaker er i leietiden økonomisk ansvarlig for inventar og utstyr i Grendehuset. Utearealene rundt Grendehuset skal heller ikke preges negativt av aktiviteten, slik at hærverk, rot, søppel, tomgods evt. sigarettsneiper/snuspunger skal være ryddet og fjernet før huset forlates. 

Det er leietakers ansvar å sørge for at leieobjektet er ferdig vasket og ryddet til avtalt tid. Dårlig renhold fører til etterregning. Denne blir minimum kr. 1000,- 

 

Er det noe som er uklart, eller noe du lurer på, ta kontakt på e-post utleie@slettaelva-grendhus.no