Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Betingelser for utleie

Det er leietagers ansvar å ivareta at følgende utleiebetingelser blir ivaretatt:

Utleieforholdet formaliseres gjennom signert leiekontrakt eller faktura/ kontrakt hvor leietager godtar utleiebetingelsene når nøkler hentes ut. Prisene kan justeres frem til faktura/ kontrakt er utsted, da i henhold til styrets vedtak

Andelseiere kan leie til private arrangement for seg selv eller nærmeste familie til andelspris. Andelseiere kan ikke leie på vegne av næringsvirksomhet eller arrangement til bedrifter/ organisasjoner. 

Faktura skal være betalt før nøkler hentes ut, det uavhengig av fakturadato.

Aldersgrensen for leie av Grendehuset er satt til 25 år. Leietaker forplikter seg til å være tilstede under arrangementet, og er personlig ansvarlig i henhold til leiekontrakten og utleiebetingelsene. Skal Grendehuset benyttes til arrangement for ungdom/tenåringer under 20 år, må leietaker være en av ungdommens/tenåringens foresatte. Denne må ha med seg en voksen over 25 år, som også skal være tilstede under hele arrangementet.

Grendehuset leies ikke ut til elever i videregående skole, eller til «dimmefester».

Sjekkliste for rydding og vasking skal leses og brukes.

Nøkler skal ikke lånes videre i utleietiden, men etter endt leietid leveres tilbake til utleieansvarlig, sammen med sjekklisten. Tap av nøkler erstattes med kr. 500,-

Kjølerom brukes på eget ansvar. Leietaker ikke kan kreve erstatning for ødelagt mat e.l.

Bruk av eget musikkanlegg må avtales på forhånd med grendehusets styre.

Ingen deler av arrangementet skal flyttes ut av grendehuset, til uterommet, via partytelt el. dersom det ikke er et arrangement som er på dagtid. Utendørs aktivitet på dagtid, avtales med styret/ utleieansvarlig

Oppskyting av fyrverkeri kan kun skje etter tillatelse gitt fra brannvesen/politiet. Utleieansvarlig må orienteres på forhånd, dersom fyrverkeri skal benyttes.

Leietaker er i leietiden økonomisk ansvarlig for inventar og utstyr i Grendehuset. Utearealene rundt Grendehuset skal heller ikke preges negativt av aktiviteten, slik at hærverk, rot, søppel, tomgods evt. sigarettsneiper/snuspunger skal være ryddet og fjernet før huset forlates. 

Det er leietakers ansvar å sørge for at leieobjektet er ferdig vasket og ryddet til avtalt tid. Dårlig renhold fører til etterregning. Denne blir minimum kr. 1000,- 

I mai måned er det egne regler for bestilling og booking. Du må betale bookingen når du gjør den, eventuelle justeringer i pris vil bli etterfakturert. Det er ikke mulig å gjøre bestillinger i mai måned før tidligst 15. august. Ved avbestilling så vil leiebeløpet ikke bli tilbakebetalt. 

Om avbestilling:

Avbestilling av leieavtale skal gjøres skriftlig. Egne regler gjelder for mai måned da vi har stor pågang med konfirmasjoner der. 

Dersom du bestiller i mai måned så er du forpliktet til å betale for hele leien innen 14 dager. Leiebeløpet vil ikke bli betalt tilbake dersom du må trekke deg fra avtalen. 

Resterende måneder gjelder følgende regler:

Avbestilling mer en måned før arrangement: Ingen kostnader påløper. 

Avbestilling 2- 4 uker før arrangement: 50% av leiekostnadene påløper

Avbestilling 0-2 uker før arrangement: 100% av leiekostnadene påløper

Er det noe som er uklart, eller noe du lurer på, ta kontakt på e-post utleie@slettaelva-grendhus.no