Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Leietakers ansvar

Rydding og vask er ikke med i leieprisen. Derfor er det leietakers ansvar at det er ryddet og vasket i alle rom, speil og glass i dører er pusset, toalettrom med inventar er rene, det er etterfyllt såpe og papir i alle dispensere, og søppelbeholdere er tømt og satt inn nye søppelsekker. Alt søppel skal legges i sorte søppelsekker som knytes for og legges i Grendehuset’s søppelkonteiner på huset’s nordside.Det er laget en praktisk Sjekkliste (2)   til hjelp for leietaker. Alt skal være klart ved leietidens utløp.

Selskapet eller arrangementet skal avvikles inne på grendehuset. Ingen deler av aktivietene må flytts ut på yttersiden, via partytelt el. dersom det ikke er et arrangement som er på dagtid. Da gjøres det avtale med utleieansvarlig/styret på forhånd.

 

Biler og andre kjøretøy skal kun parkeres på oppmerket og skiltet parkeringsplass. . Ingen kjøretøy skal stå parkert i skolegården over natta, eller på dagtid. Man kan kjøre inn til inngangsdøren for å laste inn og ut varer, eller sette av/hente  folk som bruker  rullestol, er bevegelseshemmed, el. lignende. Men da skal kjøretøyet forflyttes til parkeringsplassen så snart oppdraget er utført

Leietaker har ansvar for at det ikke oppstår uønsket støy, eller blir liggende igjen søppel som flasker, sigarettsneiper, snusposer etc.  fra gjester i grendehuset nærområde. Dører og vinduer skal alltid være låst, når leietaker ikke er tilstede i lokalene. Nøkler må ikke lånes bort, og ingen uvedkommende må gis adgang til grendehuset uten avtale med utleieansvarlig.

Det er leietakers ansvar å påse at faktura blir betalt innen en -1 uke etter leitidens utløp. (ca. 8-10 dgr.)