Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Leiekontrakt

Det opprettes et ansvarlig leieforhold gjennom en leiekontrakt. Denne skal være i to eksemplarer, og undertegnes på leietakermøtet. Grendehusets representant beholder et signert eksemplar, og leietaker beholder en identisk gjenpart. Leiekontrakt, blir sammen med Faktura, Sjekkliste, Branninstruks , Utleiebetingelser og Vaskeanvisning for Laminatgolv gjennomgått på leietakermøtet. Det blir avholdt tirsdag kveld kl 20 00, i den uken leietakerne skal leie huset. Annet tidspunkt kan om nødvendig avtales.

LEIEKONTRAKT

Postboks 4009 Kvaløysletta

9279 TROMSØ

Org. Nr: 88 35 16 052

http://www.slettaelvagrendehus.no

Utleieansvarlig mobiltelefon: 99 53 03 48

Utleienr.:63/14

NAVN :………………………………….. Født:………………. Leg:……………………………

(ansvarlig for nøkkel, betaling, husregler og sjekkliste for bedre renhold og orden)

ADRESSE:………………………………………………………………………………..ANDELSNR :…………

TELEFON:………………………………..

FORMÅLET MED LEIEN :……………………………..

LEIETID: Fra dato/kl. 05.12.14 kl 1200 Til og med dato/kl. 07.12.14 kl 1200

AVTALT LEIE KR.:…………………FÅTT NØKKEL NR.:…………………..

  • LES GRUNDIG VEDLAGTE UTLEIEBETINGELSER OG BRANNINSTRUKS, OG FØLG DEM NØYE

  • DET ER IKKE TILLAT Å BRUKE EGET MUSIKKANLEGG, UTEN AVTALE MED GRENDEHUSETS STYRE.

  • GRENDEHUSET LEIES IKKE UT TIL SKOLEELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE.

  • OPPSKYTING AV RAKETTER, MÅ DET SØKES TIL POLITIET OM PÅ FORHÅND.

  • SJEKKLISTE FOR BEDRE RENHOLD OG ORDEN SKAL LEVERES TILBAKE (SAMMEN MED NØKLENE) FERDIG UTFYLLT OG UNDERSKREVET. DEN BLIR DA VÅR KVITTERING PÅ DITT BRUK AV GRENDEHUSET.

  • DÅRLIG RENHOLD FØRER TIL ETTERREGNING PÅ MINIMUM KR 1000,- BRUK SJEKKLISTA!

  • DERSOM ET ELLER FLERE AV OVENFORNEVNTE PUNKTER BLIR MISLIGHOLDT,VIL SENERE FORESPØRSMÅL OM LEIE AV LOKALET KUNNE BLI AVVIST .

LEIETAKERS

UNDERSKRIFT: …………………………………….…………………. DATO: ……………….