Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Priser og kalender

Alle som eier hus/bolig på Slettaelva er andelseiere i Slettaelva Grendehus SA, og har en lavere leiepris enn øvrige leietakere.  (Dersom en har betalt årskontingent. Er andelskontingenten ikke betalt, kan en få andelspris ved å betale manglende kontingent.)

Det er viktig og merke seg utleiebetingelsene som sier at andelseiere kan leie lokalet for slektninger i rett oppad -/nedadstigende rekkefølge. Dette inkluderer foreldre, barn/svigerbarn og barnebarn. Ved en slik leieavtale må andelseier selv være tilstede utnder hele arrangementet. Utover dette må den egentllige leietaker betale ordinær pris.

Ukedager, man- til fredag. Et et utleiedøgn går fra 1200 på utleiedagen til 1200 dagen etterpå.

Andelseier: 800,- kr / andre 1100,- kr
Barnebursdag ( mandag-torsdag, barn til og med 3.klasse)

kl 1400-2000 500,- kr. gjelder andelseiere

Fredag kl 1200 til lørdag kl 1200/lørdag kl 1200 til søndag kl 1200 (Helgedager)
Andelseier: 2000,- kr./ andre 3200,- kr.

Fredag kl 1200 søndag kl 1200. (Helg)
Andelseier: kr 3450,- / andre 4500,- kr.

Fredag kl 1200 mandag kl 1200 (Langhelg)
Andelseier: kr 3800,- / andre 4900,- kr.

Lørdag kl 1200 til  mandag kl 1200

Andelseier: 300,- kr/ andre 4000,- kr.

Søndag kl 1200 – til mandag 1200

Andelseier: 1100,- kr/ andre 1700 kr.

Festdager prises som fredag/lørdag.

Bevegelig helligdager prises som søndag.

Vi har egne bestemmelser knyttet til avbestillingsgebyr, disse fremkommer under utleiebetingelser.

I leieprisen ligger full disposisjon av våre lokaler, med det utstyr som til hver tid er tilstede i huset. Strøm er også regnet inn i leieprisen. Huset er videre utstyrt med alt man til enhver tid trenger for å rydde og gjøre rent. Dette skal være avsluttet innen leietidens slutt, dersom ikke noe avtales med utleieansvarlig. Se for øvrig våre utleiebetingelser.

Kalenderen blir fortløpende  oppdatert.

På denne kalenderen kan du sjekke når lokalet er ledig, men all bestilling gjøres pr e-post til: utleie@slettaelvagrendehus.no

Laster kalender...
- Tilgjengelig
 
- Reservert
 
- Avventer behandling