Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Faktura

Faktura for leie avtalen blir gjnnomgått på leietakermøtet, sammen med øvrige leiedokumenter. Andelseiere må betale leien snarest mulig, og senest innen 8 dager etter endet leietid. Andre leietakere må betale leien på forskudd, og ta med kopi av bankkvittering når de møter på leietakermøtet, dersom leien ikke er betalt før.

En faktura ser slik ut før den er fyllt ut:

Postboks 4009, 9279 Tromsø

Org.nr 883 516 052

Mob.nr. 995 30 348

Karveslettveien 51, 9100 Kvaløysletta

www.slettaelvagrendehus.no

FAKTURA

Til.:                                                                                                        And.nr.

Adr.:

Leie av Slettaelva Grendehus SA

Fra: 00.00.0000 kl 12 00 til: 00.00.0000 kl 12 00

Pris kr.: 0000,-

Obs: Ved betaling til Slettaelva Grendehus SA, må utleienummer alltid oppgis.

UTLEIENR.: 00/00 ( Husk utleienummer som referanse ved betaling)

Pris for leie av lokalene………………………….. . kr.:…………………….

+ Tillegg for leie av trådløs mikrofon………….kr.:…………………….

+ Tillegg for knust/skadet utstyr………………..kr.:…………………….

+ Tillegg for ekstra vask…………………………….kr.:………………………

Fradrag for:…………………………………………….. kr.:………………………

Sum å betale……………………………………………..kr.: ………………………

Innbetales til konto nr.: 4750 27 09379 innen 8 dager etter utleiedato.