Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Branninstruks

Vi er pålagt og informere våre brukere om brannvernutstyr og brannvernregler ved bruk av Slettaelva Grendehus. Det er viktig at alle ansvarlige leietakere leser branninstruksene nøye og planlegger organisering av selskapet i tilfelle brann under arrangementet.

Branninstruks