Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Utleie

Dersom du ønsker å leie Slettaelva Grendehus så må du være over 25 år for å kunne stå ansvarlig for utleien. Vi leier ikke ut til elever på videregående skole eller til dimmefester.

Utleiedøgnet går fra klokken 1200 på utleiedagen til klokken 1200 neste dag

Du kan avtale tidspunkt for utleie, eller tid for visning ved å sende en epost til:

utleie@slettaelvagrendehus.no

Du vil få svar på din henvendelse innen to døgn.

Oppgi følgende på forespørsel om leie:

  • ønsket leiedato
  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • fødselsdato
  • arrangement som huset skal brukes til
  • eventuelt hvor mange gjester/deltakere du regner med.
  • les våre branninstrukser og utleiebetingelser, og bekreft at du godtar disse, du finner dem her: https://slettaelvagrendehus.no/utleie/leietakers-ansvar/
  • Les våre instrukser for vask og rydding av hus og bekreft at du godtar disse, du finner dem her: https://slettaelvagrendehus.no/wp-admin/post.php?post=1027&action=edit
  • Andelseiere kan leie lokalet på vegne av slektninger slik at de også får det til andelspris, men det gjelder bare slekt i rett oppadgående eller nedadgående linje. Dersom du benytter deg av denne ordningen så må du gjøre rede for hvilken relasjon dere har. Andelseiere kan ikke leie på vegne av næringsvirksomhet eller arrangement til bedrifter/ organisasjoner.

Ved lang forhåndsbestilling må vi ta forbehold om prisøkning.

Leietagermøte

Leietaker får tilbud om et leietagermøte hvor vi går gjennom rutiner og plikter knyttet til leie av Grendehuset. Leietager forplikter seg til å sette seg inn i / påse at alle rutiner knyttet til huset blir ivaretatt. Se for øvrig våre utleiebetingelser.