Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Priser

 

Alle som eier hus/bolig på Slettaelva er andelseiere i Slettaelva Grendehus SA, og har en lavere leiepris enn øvrige leietakere.  (Dersom en har betalt årskontingent. Er andelskontingenten ikke betalt, kan en få andelspris ved å betale manglende kontingent.)

Det er viktig og merke seg utleiebetingelsene som sier at andelseiere kan leie lokalet for slektninger i rett oppad -/nedadstigende rekkefølge. Dette inkluderer foreldre, barn/svigerbarn og barnebarn. Ved en slik leieavtale må andelseier selv være tilstede utnder hele arrangementet. Utover dette må den egentllige leietaker betale ordinær pris.

Dersom en leietaker venter/regner med mere enn 80 gjester, må det fylles på med servise fra lageret. Det kommer da et ekstra tillegg i prisen på kr 500,-

Disse prisene er justert opp på årsmøtet i Slettaelva Grendehus SA 14. april 2015, og gjelder fra og med 17.4.15  – også for tidligere bestilt leie.

Ukedager.Mandag kl 1200 til tirsdag kl 1200

tirsdag kl 1200 til onsadg kl 1200,

onsdag kl 1200 til torsdag kl 1200,

eller torsdag kl 1200 til fredag kl 1200
Andelseier: kr 800,-
Ikke andelseier: kr 1100,-                                                                                                                                                                                                                  Barnebursdag ( mandag-torsdag, barn til og med 3.klasse)

kl 1400-2000 kr 500,- gjelder andelseiere

Fredag kl 1200 til lørdag kl 1200/lørdag kl 1200 til søndag kl 1200 (Helgedager)
Andelseier: kr 2000,-
Ikke Andelseier:kr 3200,-

Fredag kl 1200 søndag kl 1200. (Helg)
Andelseier: kr 3450,-
Ikke andelseier: kr 4500,-

Fredag kl 1200 mandag kl 1200 (Lang helg)
Andelseier: kr 3800,-
Ikke andelseier: kr 4900,-

Lørdag kl 1200 til  mandag kl 1200

Andelseier: kr 3000,-                                                                                                                                                                                                                          Ikke andelseier: kr 4000,-

Søndag kl 1200 – til mandag 1200

Andelseier: 1100,-
Ikke andelseier: 1700,-

Festdager som Nyttårsaften, 16.mai og St.Hansaften prises som fredag/lørdag.

Bevegelig helligdager som 1.-2. juledag, 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1.-2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, og 1.-2. pinsedag, prises som søndag.

Dersom avbestlling av konfirmasjonsdager blir gjort i tidsrommet 30-15 dgr før bookingdato, belastes leiesøker med en avbestillingsfaktura på 75%   0-14 dgr gir en avbestillingsfaktura på kr 100%

I leieprisen ligger full disposisjon av våre lokaler, med det utstyr som til hver tid er tilstede i huset. Strøm er også regnet inn i leieprisen. Huset er videre utstyrt med alt man til enhver tid trenger for å rydde og gjøre rent. Dette skal være avsluttet innen leietidens slutt, dersom ikke noe avtales med utleieansvarlig. Se for øvrig våre utleiebetingelser.