Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Styret

Slettaelva Grendehus SA har i alle år vært styrt av medlemmer av andelslaget. Disse har brukt tid på frivillig basis. Årsmøtet velger nye styrerepresentanter ved årsmøtene. Det er 7 medlemmer i styret: Leder,, Sekretær, Økonomiansvarlig,  2 Styremedlemmer  (Nestleder/Tekninsk ansvarlig) og 2 varamenn. Medlemmer som forlater styret det ene året, er valgkommitè til neste årsmøte.

Bare andelseiere kan være medlemmer i styret.  Svært mange andelseiere, har gjennom tiden  bidratt til at vi i dag har et praktisk og godt samlingssted  mitt i «bygda» vår. De har lagt ned tid og arbeid, og «sitter litt igjen» i veggene på huset.  Svært mange bor fremdeles på Slettaelva, og en av de aller første, Bjørn Sælen, er fremdeles med etter 37 år. Det står respekt av det. Men mange flere har lagt ned betydelige ressurser i drift, styring  og vedlikehold av grendehuset.

Det er styret som til enhver tid er grunnstenen i vår daglig drift. Men uten andelseiere og leietakere kommer vi ingen veg, så hver andelseier har betydning, som bruker av huset, tidliger styremedlem, eller fremtidig deltaker i styret. Har du ikke fått mulighet til å sitte i grendehusstyret noen gang, – er det ennå ikke for sent.  — det kommer nye årsmøter hvert år, og vi trenger nye medlemmer når årsmøtetiden nærmer seg. Kanskje har du lyst og være med på «laget»?

Styret i Slettaelva Grendehus SA  april 2020-april 2021

Styrefunksjon

Navn
E-postadresse Telefon
Styreleder
Fredrik Utnes Näs    nas.fredrik@gmail.com
 Nestleder
 Keren Schwarts kerens075@gmail.com
 Kasserer
Solveig Helene Vassbotn  solveig.vassbotn@gmail.com 90194198
Styremedlem Leif
Bjørnar Slettstrand
 lslettestrand@gmail.com 995 71 570
 Teknisk ansvar   Leif Bjørnar Slettstrand lslettestrand@gmail.com 99571570
 1.Varamedl. Tina Gjøvik  Tina.gjoevik@gmail.com
 2.Varamedl.
Ann-Kirsti Thorstensen  Ann.Kirsti.thorstensen@hotmail.com 950 64 633
 Utleieansvarlig  Elisabeth Anie Dahl