Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Styret

Slettaelva Grendehus SA har i alle år vært styrt av medlemmer av andelslaget. Disse har brukt tid på frivillig basis. Årsmøtet velger nye styrerepresentanter ved årsmøtene. Det er 7 medlemmer i styret: Leder,, Sekretær, Økonomiansvarlig,  2 Styremedlemmer  (Nestleder/Tekninsk ansvarlig) og 2 varamenn. Medlemmer som forlater styret det ene året, er valgkommitè til neste årsmøte.

Bare andelseiere kan være medlemmer i styret.  Svært mange andelseiere, har gjennom tiden  bidratt til at vi i dag har et praktisk og godt samlingssted  mitt i «bygda» vår. De har lagt ned tid og arbeid, og «sitter litt igjen» i veggene på huset.  Svært mange bor fremdeles på Slettaelva, og en av de aller første, Bjørn Sælen, er fremdeles med etter 37 år. Det står respekt av det. Men mange flere har lagt ned betydelige ressurser i drift, styring  og vedlikehold av grendehuset.

Det er styret som til enhver tid er grunnstenen i vår daglig drift. Men uten andelseiere og leietakere kommer vi ingen veg, så hver andelseier har betydning, som bruker av huset, tidliger styremedlem, eller fremtidig deltaker i styret. Har du ikke fått mulighet til å sitte i grendehusstyret noen gang, – er det ennå ikke for sent.  — det kommer nye årsmøter hvert år, og vi trenger nye medlemmer når årsmøtetiden nærmer seg. Kanskje har du lyst og være med på «laget»?

Årsmøtet  2018  i Slettaelva Grendehus SA ble holdt på grendehuset 17. april  kl 19 00 -21.30 Det ble valgt 3 nye medlemmer  i styret.  De som forlot styret,  er Harry Arne Haugen, Britt Fuglesteg og  Hans Petter Skog. Disse tre har sittet i styret i 2-3 år,  og gjort en svært  god jobb. Vi takker alle tre, og minner om at de nå hører med til den delen av Slettaelvas beboere som har satt sine spor ettertrykkelig på grendehuset.  De som ble valgt inn som nye medlemmer i styret er Dag Espen Sverresvold, Linn Beate Sollund-Walberg og Solveig Vassbotn . Det ny styret har hatt møte og konstituert seg, og ser slik ut:

Styret i Slettaelva Grendehus SA  april 2018-april 2019

Styrefunksjon

Navn
E-postadresse Telefon
Styreleder
Dag Espen Sverresvold
   924 40632
 Nestleder
Linn Beate Sollund-Walberg
990

06318

 Kasserer
Morten Devold   980 88 315
Styremedlem Leif
Bjørnar Slettstrand
995 71 570
 Teknisk ansvar   Frank Robert Hansen
415 00 345
 1.Varamedl. Solveig Vassbotn 901 94 198
 2.Varamedl.
Ann-Kirsti Thorstensen 950 64 633
 Utleieansvarlig  Inger Lise Sørbøe
ilsorboe@gmail.com               995 30 348