Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Historikk

DET VAR EN LANG VEI Å GÅ……..

Høsten 1981 dannet Tromsø Kommune en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kultursjefen, skolesjefen, sosialsjefen, byggesjefen og tekninsk rådmann. Arbeidgruppen hadde to hovedoppgaver:

1)Å legge grunnlag for en snarlig bygging av

2)Å vurdere mulighetene for å knytte skole og barnehagefunksjon til grendehuset.

Slettaelvabeboerne ble formelt gjort kjent med forslaget den 20. juni 1983. De valgte et interimstyre, bestående av Einar Sørensen, Marit Dalsbø Karstad, John Olav Clodiussen, Stig Helge Hansen og Geir Lorentsen.  4. juli 1984 var man kommet så langt at et arktiktfirma ble engasjert for å forme de endelige planer. Det gikk mange år med planlegging og saksbehandling. Beboerne på Slettaelva var engasjert i alle faser, hadde flere interimstyrer som fulgte opp, og var pådrivere overfor kommunen. Slettaelva Grendehus A/L ble stiftet i 22. november 1988. Det første grendehuset ble ferdigstilt i mai 1989. Da skulle det romme både skole og grendehus.

Senere ble behovet for skole større og Grendehuset solgte bygget til Tromsø kommune, mot at man fikk sette opp et nytt grendehus på samme tomta. Huset som da ble bygd er det huset vi bruker i dag og leier ut til store og små begivenheter.

Grendehusavisa april1989 (PDF)