Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Konfirmasjoner 2019-2020-2021-2023-2024

Vi begynner nå å få inn bestilling på konfirmasjonene til neste år, og årene etter.

Vår rutine er at vi lager en liste på forespørsler i den rekkefølgen vi får bestillingene inn til oss. Når leiesøkerne får avklart hvilken dato/dag som er aktuell for deres selskap, får de velge i den rekkefølge vi har registrert deres bestilling.

Når leiesøkere vet hvilken dato/deres konfirmant blir konfirmert, er det lurt å bestille dato. De vil bli satt opp på ei liste i forhold til innkomne søknader. Dette gjør vi fordi erfaringer viser at det er mye usikkerhet ved langtidsbestillinger, mange avbestillinger og ombestillinger, og noen faller fra etterhvert, av forskjellige grunner.

Vi oppfordrer også våre leiesøkere til å «dele» helger, – fredag til lørdag kveld/lørdag kveld til mandag morgen. På denne måten kan man spare noen kroner, og så får flere benytte lokalene .Her følger liste over leiesøkere.

Konfirmasjon 2020

 

1) 1.-2. mai: Veronica Langaune, tlf 40248435, Skavstien 48, 9102 Kvaløysletta (booket 6.5.2017) Kan dele på lødagen

2) 3.mai: Marita Evenmo, Skavstien 22, 9102 Kvaløysletta, tlf 90094898 ( booket 16.5.2019)

3) 3. mai: Svein-Erik Ditløvsen, Ballblomvegen 14, 9012 Kvaløysletta, tlf  96516000 ( booket 26.05.2019)

 

 

 

1)8- 9. mai:Kay Müller, Blåklokkeveien 58, 9102 Kvaløysssletta tlf.: 920 83 613 (booket 11.4.19) Kan dele helg.

2) 9. mai: Line Jenssen, Oladalveien 36, 9107 Kvaløya, tlf 995 92 114 (booket 27. mai 2019)

3) 10. mai:Jeanette Bjørvik, Skavstien 32, 9102 Kvaløysletta, tlf. 922 81 192  ( booket 10.06.2019)

4) 10. mai: Ingvild Heggelund, Nisevegen 31, 9100 Kvaløysletta, tlf 979 87 696 (booket 24.06.19)

5) Roy Jakobsen Høgås, Muslingvegen 25, 9100 Kvaløysletta, Tlf 98014409.

 

 

 

1) 22.-25. mai :Geir Inge Jensen tlf 922 81 175 og Trine Krogstad tlf 991 06 779 Kittistien 18, 9102 Kvaløysletta (booket 09.05.16)

2) 23. 24. mai: Jon Børge Frafjord, Einevegen 55, 9102 Kvaløysletta tlf.: 982 09 393 (booket 19.01.2019) Deler gjerne helg

3) 22.-24. mai: Kristine Irene S-Johannesen, Karveslettveien 164, 9102 Kvaløysletta, tlf: 986 62 961 (boooket 09.06.2019)

4) 22-23 mai: Eline Isaksen,Isbjørnvegen 32, 9020 Tromsdalen, Tlf 40198826 (booket 16.08.2019)

 

1)6.-8. juni: Einar Grønås, Einevegen 52, 9102 Kvaløysletta, Tlf 91674450 (booket 23.08.19)

 

 

 

 

Konfirmasjon 2021

1) Veronica Lyngdal, tlf 992 79 988, Alvevegen 184, 9016 Tromsø (booket 23. mai 2017)

2) Elin Svendsen, tlf 957 01 606, Røsslyngvegen 20, 9102 Kvaløysletta (booket 23.01.2018)

3)) Margrethe D. Ellingsen, Niseveien 57, 9100 Kvaløysletta, telf 473 90 272 (booket 2.5.2018)

4) Renate Jakobsen/Jon Sveinung Storvollen, Skavstien 38, 9102 Kvaløysletta, tlf  0173255/95297199 (booket 25.05.2018)

5) Ragnhild Håkstad, Tusenfrydvn 37, 9102 Kvaløysletta, tlf 906 40 515 ( booket 3.6.2018)

6) Merethe Moe Johannessen, Blåklokkevn 67, 9102 Kvaløysletta, tlf 924 28 721 (booket 7.8.18)

7) Inger Lise Sørbøe, Kanatrellveien 47, 9102 Kvaløysletta, tlf 97094157 (booket 15.08.19)

Konfirmasjon 2022

1)Laila Haugslett, Finnsetervegen 1c 9004 Kvaløya, tlf 977 79 842 (booket 29.08.2018)

2) Jon Børge Frafjord, Einevegen 55, 9102 Kvaløysletta tlf.: 982 09 393 (booket 19.01.2019)

3) Kay Müller, Blåklokkeveien 58, 9102 Kvaløysssletta tlf.: 920 83 613 (booket 11.4.19)

4) Marita Evenmo, Skavstien 22, 9102 Kvaløysletta, tlf 90094898 (booket 16.5.2019

Konfirmasjon 2023

1)Geir Inge Jensen/ tlf 922 81 175 og Trine Krogstad/991 06 779, Kttistien 18, 9012 Kvaløysletta (booket 6.6.18)

Konfirmasjon 2024

1) Elin Svendsen, tlf 957 01 606, Røsslyngvegen 20, 9102 Kvaløysletta (booket 23.01.2018)

2) Gørild Robertsen, tlf 481 18 584, Finnhvalveien 17 A, 9100 Kvaløysletta. (booket 17.01.2019)

3) Inger Lise Sørbøe, Kantarellveien 47,9102 Kvaløysletta, (booket 15.08.2019)