Facebook

Slettaelva Grendehus

et trivelig lokale som passer til små og store anledninger

Årsmøte 2016

Har du noengang fått sjansen til……….

Hvert år blir noen av styremedlemmene i Slettaelva Grendehus SA skiftet ut. Dette er tillitsmenn som har sittet i styret 2 til 3 år. Det er styret som  bidrar til at foretaket har de styringer som trengs, for å drifte grendehuset. Styret har gode rutiner som gjør arbeidet oversiktelig og forutsigbart.

Hvert styremedlem setter sitt preg på styrets arbeid og kultur, og tar med seg sine personlige erfaringer og evner inn i aktiviteten. Styret bygger sin aktivitet på styremedlemmenes  interesse og kapasitet, og er opptatt av en hyggelig tone i alle sider av sin aktivitet.

Siste år hadde styret 6 styremøter og behandlet 64 saker, og tillegg 1 årsmøte. Styrets faste aktivitet er å arrangere Åpen Dag i november, ha «varetelling» på kjøkkenet en gang på våren, og sørge for vask av mopper og kluter i grendehusets vaskemaskin. Vaskingen foregår i turnus etter egne lister. Det kan bli ca. 2-3 vaskerunder pr styremedlem i året.

I år er det 1 styremedlemmer og 2 varamedlem som står på valg og trenger avløsere. Har du lyst til å være med i et trivelig og viktig forum, som organiserer den omsorgen grendehuset trenger for å være et samlingssted vi kan være stolt av? Nå får du sjansen, -ta kontakt med valgkommitèen!

  1. Siv Grethe Jenssen, Timoteivegen 54, tlf 958 80 811 epostadr.:siv.jenssen@tromso.kommune.no
  2. Guri Anne Nilsen, Marikåpevegen 14, tlf 481 83 707 e-postadr.: guri.anne.nilsen@gmail.com

3. Hege Hausner, Karveslett, Karveslettvegen 162, tlf 416 90 119  e-postadr.: hege.hausner@tromso.kommune.no

De som sitter i tyret pr i dag er:

Harry Arne Haugen Kantarellvegen 46, Frank Robert Hansen Båklokkevegen 40, Gunnar Davidsson Kantarellvegen 64, Morten Devold Vierringen 40, Stein Petter Antonsen Ryllikvegegn 59, Hege Hausner Karveslettvegen 162 og  Annfrid Forfang Vierringen 10

Årsmøte 2016 blir holdt på grendehuset tirsdag 19. april kl 1900. Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 3-tre uker før årsmøtet.

Alle er hjertelig velkommen.