Velkommen til årsmøte – 2024

Slettaelva Grendehus ønsker velkommen til årsmøte 2024.

Tidspunkt: 02. mai 2024 kl 19:00

For å kunne beregne antall sitteplasser og enkel servering, betinger deltakelse i møtet påmelding via e-post.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være sendt til styret i god tid før møtet avholdes.

Frist for innsending av saker til møtet: 25. april

Frist for påmelding for deltakelse 30. april

Påmelding og innsending av ting til agenda skjer på:

kasserer@slettaelvagrendehus.noSe dokumenter vedlagt for agenda, årsberetning samt økonomi

Publisert: søndag 21. april 2024