Har du noengang fått sjansen til……….

Hvert år blir noen av styremedlemmene i Slettaelva Grendehus SA skiftet ut. Dette er tillitsmenn som har sittet i styret 2 til 3-5 år. Det er styret som  bidrar til at foretaket har de styringer som trengs, for å drifte grendehuset. Styret har gode rutiner som gjør arbeidet oversiktelig og forutsigbart.

Hvert styremedlem setter sitt preg på styrets arbeid og kultur, og tar med seg sine personlige erfaringer og evner inn i aktiviteten. Styret bygger sin aktivitet på styremedlemmenes  interesse og kapasitet, og er opptatt av en hyggelig tone i alle sider av sin aktivitet.

Siste år hadde styret 7 styremøter og behandlet 51 saker, og tillegg 1 årsmøte, og ekstraordinært årsmøte. Styrets faste aktivitet er å arrangere Åpen Dag på soldagen , og sørge for vask av mopper og kluter i grendehusets vaskemaskin. Vaskingen foregår i turnus etter egne lister. Det kan bli ca. 2-3 vaskerunder pr styremedlem i året.

Styrevervet er ulønnet. Men styremedlemmer får 50% avslag på leie av grendehuset i den perioden de sitter i styret. Dette er rabatt som kommer i tillegg til andelsprisen, som alle andelseiere har. I tillegg får de et gavekort på kr 1000,- før jul.

Har du lyst til å være med i et trivelig og viktig forum, som organiserer den omsorgen grendehuset trenger for å være et samlingssted vi kan være stolt av? Nå får du sjansen, -ta kontakt med valgkommitèen!

1) Harry Arne Haugen, epostadr: harry.haugen@gmail.com  tlf.:414 12 880

2) Britt Fuglesteg, epostadr:britt.fuglesteg@uit.no .tlf 92635803

Årsmøte 2019 blir holdt på grendehuset 16. april kl 1900.

Publisert: tirsdag 4. april 2017