Andelseiere får 30% rabatt på leieprisen

Alle som eier bolig på Slettaelva har mulighet til å være andelseier i Slettaelva Grendehus SA. Du må da betale inn en årlig kontingent på kroner 250. Innbetalt kontingent gir deg rett til en lavere leiepris enn øvrige leietakere.

Publisert: tirsdag 28. mars 2017