Å være med i styret……

Har du noengang fått sjansen til……….

Hvert år blir noen av styremedlemmene i Slettaelva Grendehus SA skiftet ut. Dette er tillitsmenn som har sittet i styret 2 til 3 år. Det er styret som  bidrar til at foretaket har de styringer som trengs, for å drifte grendehuset. Styret har gode rutiner som gjør arbeidet oversiktelig og forutsigbart.

Hvert styremedlem setter sitt preg på styrets arbeid og kultur, og tar med seg sine personlige erfaringer og evner inn i aktiviteten. Styret bygger sin aktivitet på styremedlemmenes  interesse og kapasitet, og er opptatt av en hyggelig tone i alle sider av sin aktivitet.

Siste år hadde styret 5 styremøter og behandlet 44 saker, og tillegg 1 årsmøte. Styrets faste aktivitet er å arrangere Åpen Dag i november, ha «varetelling» på kjøkkenet en gang på våren, og sørge for vask av mopper og kluter i grendehusets vaskemaskin. Vaskingen foregår i turnus etter egne lister. Det kan bli ca. 2-3 vaskerunder pr styremedlem i året.

Styrevervet er ulønnet. Men styremedlemmer får 50% avslag på leie av grendehuset i den perioden de sitter i styret. Dette er rabatt som kommer i tillegg til andelsprisen, som alle andelseiere har. I tillegg får de et gavekort på kr 1000,- før jul.

I år er det 1 styremedlemm som står på valg, ikke tar gjenvalg og trenger avløser. Har du lyst til å være med i et trivelig og viktig forum, som organiserer den omsorgen grendehuset trenger for å være et samlingssted vi kan være stolt av? Nå får du sjansen, -ta kontakt med valgkommitèen!

  1. Gunnar Davidsson, Kantarellvegen 64, 9102 Kvaløysletta, tlf.: 916 76 990, <gunnidabb@gmail.com>
  2. Annfrid Forfang, Vierringen 10, 9102 Kvaløysletta, tlf.: 924 60 019 <annfrid.forfang@gmail.com>

Årsmøte 2017 blir holdt på grendehuset tirsdag 25. april kl 1900. Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 3-tre uker før årsmøtet. Alle er hjertelig velkommen.

 

Publisert: onsdag 17. februar 2016