2016 -Nytt år med nye muligheter

Så er sola tilbake her på Slettaelva, og vi har lagt bak oss mørketid og julefeiring. Når vi nå går mot lysere tider , er vi klar for nye utfordringer på grendehuset. Det er tid for oppsummering, statistikk og nye planer. Huset ble i fjor oppgradert med tiltrengte stikkontakter i festsalen.  Vi må i året som kommer, koste på oss nødvendig ettersyn og reperasjon på taket.

Da fjorårets innbetaling av andelskontigenten (etter en runde med betalingsoppfordringer,) fremdeles manglet 143 innbetalinger, avgjorde at vi skulle ta en runde til for å se om vi kkunne få inn flere innbetalinger. Resultatet ble 23 nye innbetalinger.  Det ble et tilskudd på kr. 4 600,-  Når det nå er 116 andelseiere som utelater å betale, er det et «tap» på kr. 23 200,-  Det er mye penger, når driftsutgiftene er så store at vi sliter med å få regnskapet å gå i balanse.  Andelskontigenten ble ved årsmøtet i 2015 hevet til kr 250,-  pr år.   Dette vil komme til uttrykk når innbetalingsgiro for 2016 blir delt ut i løpet av mars måned.

Da Grendehuset ble etablert for 27 år siden var andelskontigenen kr. 100,-   På disse 27 årene har kontigenten steget med kr. 150,- ( Det er ikke mye på så lang tid!)  Det har ikke tidligere vært oppgfølging av de andelseiere som har valgt og ikke betale årskontigeten. Men styret ser nå på hvilke grep so må taes for å bevisstgjøre hver andelseier om sitt ansvar for å betale andelskontigent. Da er det viktig at det blir klart at de aller fleste boliger som ble bygget på Slettaelva etter 1980, hører til Slettaelva Boligfelt, og har i sin tid betalt andel til bygging av grendehus. Det er årskontigenten som sammen med inntekt av utleie gir oss det økonomiske grunnlaget for å opprettholde husets kvalitet, standard og sikkerhet.

Alle som har vært på grendehuset, vet hvilket fantastisk lokaler vi har der. For de som ikke har noe forhold til grendehuset, anbefaler jeg og komme på en visning, for selv å se hvilket flott hus de er medeiere av. Det er nesten ingen grenser for hva du/dere kan bruke huset til. Kom å se selv! I Vedtektene for Slettaelva Grendehus SA står det:

§ 6 Medlemskontigent

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Publisert: søndag 1. februar 2015