Årsmøte 2016

Så er årsmøtet  i Slettaelva Grendehus SA avviklet. Det ble et godt møte med fin saksbehandling,  og trivelig atmosfære. 3 av styrets medlemmer forlot oss, og ble takket, som seg hør og bør. Den formelle delen av møtet gikk etter planen. Sakslisten ble fulgt, og debatten

gikk lett frem og tilbake i salen.

Det var ingen saker som vakte særskilt debatt.  Se » Protokoll fra Årsmøtet 2016″ som eget dokument.

Gunnar Davidsson (tekninsk ansvarlig) Hege Hausner og Annfrid Forfang (varamedlemmer) trådte ut av styret etter års aktiv innsats på alle plan. De har gjort en viktig jobb, og ble takket med blomster og hilsner. Blomster ble også overrakt til Bjørn Sælen, som har vært revisor for Slettaelva Grendehus siden Grendehuset ble stiftet, i 1988. Det står respekt av en slik innsats. Bjørn er også den som har formell kompetanse på dette med å drive en slik virksomhet. Det er han styret henter råd og hjelp hos, når det er spørsmål og hva som er rett og galt i daglig drift.

De nye i styret er Britt Fuglesteg, Leif Bjørnar Slettstrand , og  Hans Petter Skog. Alle tre ønskes velkommen til å bidra med sine idèer, og engasjement. Vi håper at gleden av å tilføre Slettaelva Grendehus nye impulser, også vil gi de nye styremedlemmene erfaringer og kunskaper som er verdt å ta med seg.

 

Dokumenter fra årsmøtet:

Saksliste ÅRSMØTE SLETTAELVA GRENDEHUS SA

ÅRSBERETNING

REGNSKAP 22015-resultat

REGNSKAP 2015-Balanse

REVISJONSBERETNING -2016

BUDSJETT 2016

FINANSIERING av takreparasjon -skiftning av tak

SØKNAD OM MIDLER-FAU-skolen

Signert PROTOKOLL -2016

Publisert: mandag 17. november 2014