Årsmøte 2013 avholdt

Da er årets Årsmøte avholdt. Møtet fulgte oppsatt plan, og ble avviklet uten andre innslag enn det som var satt opp på forhåndsannonsert kungjøring i lokalavis og på hjemmesiden.

Vi sender en stor takk til de som trådte ut av styret. Disse har gjort en stor innsats på sine felt, og bidratt til at vi fremdeles har en praktisk og pent «hus»  i svært god stand. Noe alle andelseiere kan være stolte av.

De som forlot styret, er styreleder Øyvind Vassbotn, teknisk ansvarlig Jon- Sveinung Storvollen, sekretær Marit Arnes og varamedlem Kari Lydersen. Takk til dere ! En stor takk til revisor Bjørn Sælen som har vært med siden starten for 25 år siden. Han sitter inne med mange erfaringer, og kunskaper som kommer styret til gode. Han vil fortsatt være vår revisor.

Diskusjoner om årsmøtesakene og trivelig småprat gjorde møteavviklingen til en hyggelig  «time» for de som var tilstede.  Referatet kan du lese her

Referat Årsmøte 2013

Det ble valgt nye representanter til styret, og styret har hatt konstituerende møte. Det nye styrets sammensetning kommer her

Styret i Slettaelva Grendehus pr juni -13

 

 

 

 

 

Publisert: tirsdag 9. april 2013